ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2020  เทียนจิน

ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 2021

เมือง:เทียนจิน


1、ทุนปริญญาตรี การจัดการธุรกิจ

คณะ:การจัดการธุรกิจ
ภาษาที่ใช้ในการสอน: จีน
เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2021
ระดับปริญญา: ปริญญาตรี
ระยะเวลาเรียน: 4 ปี
ระยะเวลาของทุน: 4 ปี
อายุ:18-25 ปี
หมดเขตรับสมัคร :ยังไม่ประกาศ
ค่าเทอมปกติ : 14000  หยวนต่อปี

ค่าที่พัก : 7200 หยวนต่อปี


ข้อมูลของทุน:
ค่าเรียนหลังจากได้รับทุน : ฟรี
ค่าที่พักหลังจากได้รับทุน: ฟรี
ค่าครองชีพ: มีให้
เงื่อนไขของเกรด:  มากกว่า 75% 


 เอกสารที่ต้องเตรียม
พาสสปอร์ต
ใบ Transcripts (ภาษาอังกฤษ)
ใบจบการศึกษาระดับสูงสุด (ภาษาอังกฤษ)
จดหมายแนะนำจากทางครู
แผนการเรียน
ใบตรวจร่างกาย (ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
ใบประวัติอาญชากรรม (ภาษาอังกฤษ)
Bank Statement
ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
ใบคะแนนวัดระดับภาษาจีน
ใบคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ

รูปถ่ายขนาดเดียวกับพาสสปอร์ต


เพิ่มเติม
1. ต้องมี HSK4,210 คะแนนขึ้นไป.
2. ใบจบการศึกษาและใบtranscript ต้องได้การรับรองจากทางโรงเรียน.
3. แผนการเรียน ( 200 คำขึ้นไป เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน).

4. Bank Statement ต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท.


2、วิศวกรรมอิเล็คโทรนิคส์และระบบควบคุมอัติโนมัติ

ทุนปริญญาตรีเมืองเทียนจิน:ฟรีค่าเทอมและค่าที่พัก
ประเภทของทุน: ปริญญาตรี,ฟรีค่าเรียน, ค่าที่พัก
คณะ:วิศวกรรมอิเล็คโทรนิคส์และระบบควบคุมอัติโนมัติ
เมือง:เทียนจิน
ภาษาที่ใช้ในการสอน: อังกฤษ
เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2021
ระดับปริญญา: ปริญญาตรี
ระยะเวลา: 4 ปี
อายุ: 18-28  ปี


ข้อมูลของทุน:

ระดับหนึ่ง: ฟรีค่าเทอม, ฟรีค่าที่พัก
ระดับสอง : ค่าเทอม 8000 หยวนต่อปี, ฟรีค่าที่พัก
ระดับสาม: ค่าเทอม 8000 หยวนต่อปี,  ค่าที่พัก 7200 หยวนต่อปี ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc