เรียนต่อจีน:กวางโจว

ทุนเมืองกวางโจวปี 2021 

ทุนเมืองกวางโจวปี 2021 ใกล้จะเปิดรับสมัครแล้ว, สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อที่เมืองกวางโจวนั้นสามารถเริ่มเตรียมเอกสารได้แล้ว, ดังนั้นเรามาดูกันว่าที่กวางโจวมีมหาวิทยาลัยไหนที่มีชื่อเสียงบ้างรวมไปถึงเงื่อนไขในการขอทุนต่างๆ    >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว


1、中山大学 Sun Yat-sen University

เมือง: กวางโจว Guangzhou

Teaching Language: Chinese
City: Guangzhou
Intake: Autumn 2021
Degree: Bachelor
Duration: 4 Year(s)


เงื่อนไขของทุน
Age: 18-25

Grade: GPA above 60%

HSK: ระดับภาษาจีน Hsk 5 220 คะแนนขึ้นไปหรือ Hsk 6

Tuition(RMB/Year): 
  • ศิลปศาสตร์:26,000
  • วิศวกรรมศาสตร์:33800
  • แพทย์ศาสตร์:48000
Dorm(RMB/Year): ทุนเต็มฟรีค่าที่พัก, ค่าครองชีพ 1500-2000 หยวนต่อเดือน


รายละเอียดทุน:
1、Sun Yat-sen University ทุน 一带一路 (ทุนเต็มฟรีค่าเทอม, ค่าที่พัก, ค่าครองชีพรายเดือน)
2、ทุนมณฑลกวางตง (ทุนบางส่วน) , ทุน 10,000 หยวน


มหาวิทยาลัยซุนยัดเซน เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง มีวัฒนธรรมที่ดีในการสอนและการเรียนรู้ เป็นวิทยาลัยการแพทย์ที่มีประวัติยาวนาน และเป็นรายแรกที่ได้รับความร่วมมือจากชาวอเมริกา ในปี 1942 ด็อกเตอร์ซุนยัดเซนเป็นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในศตวรรษที่ 20 ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยตัวท่านเองและจารึกด้วยลายมือของท่านเป็นภาษิตคำขวัญประจำมหาวิทยาลัยที่ว่า “การศึกษากว้างใหญ่ สอบถามถูกต้อง สะท้อนอย่างระมัดระวัง แยกแยะอย่างชัดเจน” เดิมมหาวิทยาลัยมีชื่อว่า Guangdong ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยซุนยัดเซน ในปี 1926 และในปี 1930 มีวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยวิทยาลัยสอนศิลปะวิทยาศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรม การเกษตร การแพทย์ และการศึกษาในปี 1935 มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเปิดลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิต ในปี 1950 วิทยาลัยและโรงเรียนทั่วประเทศมีการปรับโครงสร้างอีกครั้ง ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยซุนยัดเซนคือมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการทดสอบความรู้ทั้งหมด ทั้งในด้านศิลปะ และวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งประเทศจีนมีการปรับเปลี่ยนใหม่ มหาวิทยาลัยซุนยัดเซนยังคงได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญในระดับชาติ

มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学

2、华南理工大学 South China University of Technology

3、华南师范大学 South China Normal University

4、暨南大学 Jinan University

5、南方医科大学 Southern Medical University

6、广东外语外贸大学 Guangdong University of Foreign Studies

7、广东工业大学 Guangdong University of Technology

8、广州中医药大学 Guangzhou University of Chinese Medicine

9、广州医科大学 Guangzhou Medical University

10、广东财经大学 Guangdong University Of Finances and Economics

ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc