มหาวิทยาลัยในจีน:Tianjin University 天津大学

Tianjin University  มหาวิทยาลัยเทียนจิน ทุน

จุดเด่นของโครงการนี้ : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในโครงการ 985+211
เมือง : เทียนจิน
ระยะเวลาเรียน : 4 ปี
เงื่อนไข :  

HSK 3 คะแนน 180 (ต้องลงเรียนทุกวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) / HSK 4 คะแนน 220 (ไม่ต้องเรียนวิชาพื้นฐานภาษาจีนบางวิชา)

รายละเอียดทุนที่ได้รับ : 
A:ค่าเทอม:20,000 หยวน+ ค่าครองชีพ1,400หยวน/เดือน(10 เดือน)
B:ค่าเทอม:20,000 หยวน
C:ค่าเทอม:10,000 หยวน
D:ค่าเทอม:6,000 หยวน

อายุ :18-25 ปี

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

Tianjin University  มหาวิทยาลัยเทียนจิน

มหาวิทยาลัยเทียนจิน (天津大学) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศจีนที่บุกเบิกการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนสมัยใหม่ เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยเป่ยหยาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2438 และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทียนจินในเดือนกันยายน พ.ศ.2494 ในปีพ.ศ.2502 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญแห่งชาติ และในปีพ.ศ.2543 ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยระดับสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 985

มหาวิทยาลัยในจีน:Tianjin University 天津大学

มหาวิทยาลัยในจีน:Tianjin University 天津大学

มหาวิทยาลัยเทียนจินเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มแรก ๆ ที่รวมอยู่ในโครงการ “211” และ “985” มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยระดับโลก มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และโดดเด่นมากมาย มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและระดับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2544 ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการก่อตั้งหลักสูตรภาษาจีนระดับปริญญาตรีที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการให้เป็น “ฐานการศึกษาภาษาจีน” ในปี พ.ศ.2548 ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องแรกของการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนภายใต้ทุนรัฐบาลจีน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทียนจินยังได้จัดตั้งสถาบันขงจื๊อในต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันขงจื๊อในบราติสลาวา สโลวาเกีย สถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในออสเตรเลีย และสถาบันขงจื๊อในเฟรนช์ริเวียร่า

มหาวิทยาลัยในจีน:Tianjin University 天津大学

ในปีพ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยได้รับนักเรียนต่างชาติทั้งหมด 3,073 คน จาก 138 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 2,002 คน และนักศึกษาระดับสูงจำนวน 894 คน (นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) อีกทั้งยังได้ปรับโครงสร้างของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยในจีน:Tianjin University 天津大学

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของประเทศ ได้มีการขยายแหล่งข้อมูลของนักศึกษาอย่างแข็งขัน สร้างฐานนักศึกษาที่ค่อนข้างมั่นคง และได้มีการจัดตั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ทั้งยังส่งเสริมการปฏิรูปหลักสูตรของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นสากลมากขึ้นอีกด้วย

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
Tianjin University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก และเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับที่ 12 ของประเทศจีน เด่นในด้านวิศวกรรม ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ 211 และ 985 มหาวิทยาลัยเทียนจิน ตั้งอยู่ที่เมืองเทียนจิน อยู่ใกล้กับเมืองปักกิ่ง สามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปปักกิ่งได้โดยใช้เวลาเพียง 30 นาที เดินทางสะดวกมีรถไฟใต้ดิน และร้านค้ามากมายใกล้กับมหาวิทยาลัย

คณะที่แนะนำ

 • ศึกษาศาสตร์ (Pedagogy)
 • คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 • เคมี (Chemistry)
 • เครื่องกล (Mechanical)
 • วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 • วิศวกรรมแสง (Optical engineering)
 • วิทยาศาสตร์เครื่องมือและเทคโนโลยี (Instrument Science and Technology)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical engineering)
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Science and Technology)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Computer Science and Technology)
 • สถาปัตยกรรม (Architecture)
 • วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
 • วิศวกรรมไฮดรอลิค (Hydraulic Engineering)
 • วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี (chemical engineering and Technology)
 • การวางผังเมืองและประเทศ (Urban planning)
 • ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape architecture)
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • วิทยาการจัดการวิศวกรรม (Management Science and Engineering)
 • บริหารธุรกิจ (Business administration)
 • การบริหารรัฐกิจ (Public Administration)

คุณสมบัติผู้สมัครทุนการศึกษา
1、ไม่ใช่ชาวจีน
2、มีอายุ 18-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรณีอายุไม่ถึง18 ปี ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 จะต้องส่งสำเนารับรองเอกสารต้นฉบับของผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานรับรองเอกสารของเทียนจิน ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้พำนักที่มีทะเบียนบ้านถาวรในเทียนจิน
3、ความสามารถทางภาษา

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ HSK4 มี 195 คะแนนขึ้นไป
 • สาขาวิชาธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ระดับ HSK5 มี 180 คะแนนขึ้นไป
 • สาขาภาษาอังกฤษจะต้องมีคะแนน IELTS ระดับ 0 หรือ TOEFL 80 คะแนนขึ้นไป

 4、มีบุคลิกดี มีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการเรียนต่อจีน ที่มหาวิทยาลัยเทียนจิน
1、ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
2、ใบรับรองผลการเรียนที่ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (เช่น SAT/ACT/A-Level/AP/IB เป็นต้น)
3、สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางธรรมดาภายในระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ)
4、ผลสอบ HSK หรือ IELTS /TOEFL
5、Study Experience Resume
6、ข้อความส่วนตัวหรือแผนการศึกษา ( มากกว่า 600 คำ)
7、แบบฟอร์มการตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
8、ผู้สมัครที่เคยศึกษาในประเทศจีนแล้วจะต้องส่งหน้าวีซ่าของหนังสือเดินทางและข้อตกลงการโอนที่ออกโดยโรงเรียนปัจจุบัน
9、หนังสือรับรองการไม่มีประวัติอาชญากรรม (นักศึกษาจบใหม่สามารถส่งใบรับรองผลการเรียนที่ดีในโรงเรียนได้)
10、เอกสารแนบอื่นๆ


ค่าที่พัก

Tianjin University มหาวิทยาลัยเทียนจิน ทุน Tianjin University มหาวิทยาลัยเทียนจิน ทุน

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2024

>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้     >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว

>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง       >>  มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน  

>> อันดับมหาลัยหนานจิง       >>  มหาลัยในจีน เหอเฟย์ 

>> อันดับมหาลัยฉางชา        >>  อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน


#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน