Anhui Agricultural University  ทุน

Anhui Agricultural University  ทุน

จุดเด่นของโครงการนี้:มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย เป็นเมืองค่อนข้างเจริญ มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน จึงทำให้การเดินทางค่อนข้างสะดวก

เมือง: เหอเฟย์ (มณฑลอันฮุย)

ระยะเวลาเรียน: 5 ปี (เรียนปรับภาษา 1 ปีและปริญญาตรี 4 ปี)

รายละเอียดทุนที่ได้รับ: ฟรีค่าเทอมเรียนปรับภาษา 1 ปี + ฟรีค่าเทอมปริญญาตรี4 ปี + ฟรีค่าที่พักตลอด 5 ปี 

คณะที่แนะนำ: ภาษาจีน, การจัดการการท่องเที่ยว, การค้าระหว่างประเทศ, อีคอมเมิร์ซ, บัญชี, การตลาด

คณะ

1. การออกแบบนิเทศศิลป์2.การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม3.การออกแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ
4.ออกแบบผลิตภัณฑ์5.สุขอนามัยอาหารและโภชนาการ6.ภาษาและวรรณคดีจีน
7.ภาษาอังกฤษ8.ภาษาอังกฤษธุรกิจ9.ภาษาญี่ปุ่น
10.ภาษาฝรั่งเศส11.เทคโนโลยีชีวภาพ12.ชีววิทยา
13.นิเวศวิทยา14.เคมีประยุกต์15.ภูมิสารสนเทศศาสตร์
16.สถิติประยุกต์17.จิตวิทยาประยุกต์18.เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
19.เศรษฐศาสตร์20.การเงิน21.วิศวกรรมโลจิสติกส์
22.การจัดการเศรษฐกิจการเกษตรและป่าไม้23.การจัดการการท่องเที่ยว24.การจัดการทรัพยากรที่ดิน
25.การจัดการบริการสาธารณะ26.การตลาด27.การบัญชี
28.การจัดการทางการเงิน29.อีคอมเมิร์ซ30.วิศวกรรมโยธา
31.คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร32.วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการอาหาร33.ชีวเภสัชภัณฑ์
34.วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์35.วิศวกรรมอนุรักษ์น้ำเพื่อการเกษตร36.เครื่องจักรกลการเกษตรและระบบอัตโนมัติ
37.วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้38.การวางผังเมืองและประเทศ39.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี AI
40.อินเทอร์เน็ตของวิศวกรรมสิ่งต่างๆ41.วิศวกรรมเครือข่าย42.Data Science and Big Data Technology
43.วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี44.การออกแบบและการผลิตเครื่องจักร45.วิศวกรรมยานยนต์
46.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม47.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม48.การออกแบบและวิศวกรรมแฟชั่น
49.วิศวกรรมสิ่งทอ50.วิศวกรรมการสื่อสาร51.วิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
52.วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ53.วิศวกรรมการสำรวจ54.วิศวกรรมวัสดุศาสตร
55.งานสังคมสงเคราะห์56.กฎหมาย57.ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
58.วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเมล็ดพันธุ์59. การอนุรักพันธุ์พืช60.การออกแบบและบริหารจัดการสวน
61.วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์62.วิทยาศาสตร์การเกษตร63.ชาศึกษา
64.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ65.การออกแบบและการบริหารสวนภูมิทัศน์66.การป่าไม้
67.การกักกันสัตว์และพืช68.สัตวแพทย์69.วิทยาศาสตร์หญ้า
70.สัตววิทยา

LIFP เป็นสถาบันพันธมิตรด้านทุนการศึกษาเพียงแห่งเดียวของ Anhui Agricultural University ในประเทศไทย การสมัครโปรแกรมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 1+4 ผ่าน LIFP ไม่ต้องการคะแนน HSK และอัตราการผ่านการสมัครสูง เพียง 95,000 บาท คุณสามารถสมัครทุน 5 ปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี + เตรียมความพร้อม (ค่าเล่าเรียนฟรี + ที่พักฟรี) หากการรับเข้าเรียนไม่สำเร็จจะได้เงินมัดจำคืนทั้งหมด


** คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ LIFP เพื่อขอส่วนลดเพิ่มเติมและราคาล่วงหน้าได้ ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรอันฮุย **

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร


Anhui Agricultural University หรือ ‘มหาวิทยาลัยเกษตรอันฮุย’ (安徽农业大学) ตั้งอยู่ในเมืองเหอเฟย มณฑลอันฮุย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและป่าไม้ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลมณฑลอันฮุย สำนักงานป่าไม้และพื้นที่สีเขียวแห่งชาติจีน


AAU เริ่มต้นประวัติศาสตร์ในฐานะวิทยาลัยเกษตรกรรมในปี พ.ศ. 2478 ภายใต้มหาวิทยาลัยมณฑลอานฮุยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2471 ได้กลายเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงอิสระในปี พ.ศ. 2496 และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมอันฮุยในปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบัน AAU มีโรงเรียน 19 แห่งโดยเปิดสอนเต็มเวลา การลงทะเบียนของนักเรียน 22,100 คน (รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ 155 คน) ซึ่ง 3,307 คนเป็นนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในบรรดาเจ้าหน้าที่ 1,783 คน 715 คนเป็นศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ ในกลุ่มนี้มีมากกว่า 800 คนทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท นอกจากนี้ AAU ยังมีความสามารถระดับชาติ 11 คนและความสามารถระดับจังหวัด 21 คน。

ปัจจุบันสาขาวิชาสองสาขาใน AAU ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับ 1% ใน ESI และมีหนึ่งสาขาวิชาหลักในการดำเนินการ 19 สาขาวิชาหลักระดับจังหวัดสถานีวิจัยเคลื่อนที่ระดับหลังปริญญาเอก 5 แห่งโปรแกรมปริญญาเอกระดับ A 5 รายการและหลักสูตรปริญญาเอก 38 B ตลอดจนหลักสูตรระดับปริญญาโท 16 หลักสูตรและหลักสูตรแพทย์พิเศษ 8 หลักสูตร ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 80 หลักสูตรซึ่งรวมถึงหลักสูตรความแตกต่างระดับประเทศ 5 หลักสูตรโครงการนำร่องระดับประเทศ 2 หลักสูตรทีมการสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 2 หลักสูตรหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 4 หลักสูตร (หลักสูตรที่เหนือกว่า 2 หลักสูตรหลักสูตรออนไลน์ระดับชาติ 2 หลักสูตร) AAU มีฐานการฝึกงานนอกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนระดับประเทศ 1 ห้องฐานการฝึกอบรมเกษตรผสมผสานระดับชาติสามแห่ง


บรรยากาศการเรียนของที่นี่ค่อนข้างเข้มข้น แต่นอกเหนือไปจากการเรียนแล้วทางมหาวิทยาลัยยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอยู่บ่อยๆ  Anhui Agricultural University ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในมณฑลอันฮุยที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยเป็นอย่างมาก

Anhui Agricultural University เรียกได้ว่ามีทำเลที่ตั้งค่อนข้างดี เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองเหอเฟย ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลอันฮุย ที่นี่ล้อมรอบไปด้วยร้านอาหารและศูนย์การค้ามากมาย อีกทั้งใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน เดินทางสะดวก และในบริเวณใกล้เคียงยังมีโรงพยาบาลอีกด้วย

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือมากมาย มีสนามที่กว้างขวางเหมาะแก่การพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ บรรยากาศร่มรื่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะมีดอกไม้สวยๆมากมาย


Anhui Agricultural University มี 18 คณะ ได้แก่

คณะสัตวศาสตร์ (School of Animal Science and Technology)
คณะเกษตรศาสตร์ (School of Agriculture)
คณะการศึกษาต่อเนื่อง (School of Continuing Education)
คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (School of Economics and Management)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (School of Engineering)
คณะภาษาต่างประเทศ (School of Foreign Languages)
คณะป่าไม้และภูมิทัศน์ (School of Forestry and Landscape)
คณะวิชาพืชสวน (School of Horticulture)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (School of Humanities and Social Science)
คณะสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ (School of Information and Computer Science)
คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (School of Life Sciences)
คณะวิศวกรรมสิ่งทอ (School of Textile Engineering)
คณะวิชาอารักขาพืช (School of Plant Protection)
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (School of Resources and Environment)
คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (School of Natural Science)
คณะชาและวิทยาศาสตร์การอาหาร (School of Tea & Food Science)
คณะวิชามาร์กซิสต์ (School of Marxism)
ภาควิชากีฬา (Sports Department)

LIFP เป็นสถาบันพันธมิตรด้านทุนการศึกษาเพียงแห่งเดียวของ Anhui Agricultural University ในประเทศไทย การสมัครโปรแกรมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 1+4 ผ่าน LIFP ไม่ต้องการคะแนน HSK และอัตราการผ่านการสมัครสูง เพียง 95,000 บาท คุณสามารถสมัครทุน 5 ปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี + เตรียมความพร้อม (ค่าเล่าเรียนฟรี + ที่พักฟรี) หากการรับเข้าเรียนไม่สำเร็จจะได้เงินมัดจำคืนทั้งหมด


** คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ LIFP เพื่อขอส่วนลดเพิ่มเติมและราคาล่วงหน้าได้ ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรอันฮุย **

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986

,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

 มหาลัยในจีน เหอเฟย์   เรียนต่อเหอเฟย์  Hefei   (Anhui)
Other  University (Anhui)

>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2024

>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้     >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว

>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง       >>  มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน  

>> อันดับมหาลัยหนานจิง       >>  มหาลัยในจีน เหอเฟย์ 

>> อันดับมหาลัยฉางชา        >>  อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน